MTMKOL Automatyka sp. z o.o.

ul. Rzeszowska 19a

54-030 Wrocław

email: biuro@mtmkol.pl

 
 

NIP: 894-311-41-29

REGON: 368324520

Numer KRS: 0000695831

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 30.000,00 zł