Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 08.07.2019 roku, zmianie uległ nasz adres z dotychczasowego na:
ul. Rzeszowska 19a
54-030 Wrocław.

MTMKOL Automatyka sp. z o.o.

Sterowanie Ruchem Kolejowym oraz Elektroenergetyka:

– projektowanie oraz pełnienie nadzoru autorskiego;

– prace budowlano-montażowe wraz z pełnieniem funkcji kierownika budowy/robót;

– pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi;

– sporządzanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych oraz przedmiarów robót.

Close Menu