MTMKOL Automatyka sp. z o.o.

Sterowanie Ruchem Kolejowym oraz Elektroenergetyka:

– projektowanie oraz pełnienie nadzoru autorskiego;

– prace budowlano-montażowe wraz z pełnieniem funkcji kierownika budowy/robót;

– pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi;

– sporządzanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych oraz przedmiarów robót.